Преглед на файлове

Upgrade some deps

pull/126/head
Lal'C Mellk Mal преди 2 години
родител
ревизия
ff946c01b2
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 7 реда
  1. +7
    -7
      package.json

+ 7
- 7
package.json Целия файл

@@ -18,16 +18,16 @@
"start": "node server/server.js"
},
"dependencies": {
"async": "2.1.4",
"async": "2.6.1",
"formidable": "1.0.17",
"minimist": "1.2.0",
"nan": "2.11.1",
"recaptcha2": "^1.3.2",
"redis": "2.6.3",
"request": "2.79",
"sockjs": "0.3.18",
"stream-buffers": "^3.0.1",
"tmp": "0.0.31",
"recaptcha2": "1.3.3",
"redis": "2.8.0",
"request": "2.88.0",
"sockjs": "0.3.19",
"stream-buffers": "3.0.2",
"tmp": "0.0.33",
"uglify-es": "^3.3.9",
"uglify-js": "2.7.5",
"winston": "2.3.0"


Зареждане…
Отказ
Запис